Analiz

STAPPEN UIT EEN BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Board software

Posted on in Analiz

Evaluaties plus retraites met de raad bieden uitstekende platforms voor het identificeren van interesses, het betreffende de oppervlakte komen betreffende kwesties, u bevorderen met discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerking. In vaak bedrijven zijn deze processen standaard geworden en proberen ze dus keurig in uw activiteitenkalender met de raad van bestuur en verlenen ze een mogelijkheid aan het bestuur om niet alleen de uitvoerende bestuurders, maar eveneens het meerdere senior bedrijfsvoering te vinden. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daarginds is geen magische formule voor beslist beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt en de effectiviteit ervan indien een groep. De evaluaties variëren enorm qua reikwijdte en doel. Ze inslikken zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties van elke regisseur. Het besturen van dezelfde bedrijf ben een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen inslikken worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de etmaal. Een effectieve manier door het allemaal in perspectief te plaatsen, is sedert uit een beslotenheid betreffende de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen aan bestuurders om belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties en behoeften betreffende het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling met het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus en los nieuwe meningsverschillen bij voordat zij problemen beheersen worden.

the boardroom

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid plus vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daar mogelijkheden is om bestuurders elkaar boven een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn een paar suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om bewaren toe te wijzen bij elke bestuurder om op een diner te gaan zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in de loop van een tijdsperiode de gelegenheid heeft door naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te kletsen.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of de leidende directeur, als de voorzitter lid is betreffende het management) moet ten minste een keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om een maaltijd erbij horen van de directeur over u bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan ook problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning of irritatie is.
  • Het CEO zou minstens een keer per jaar betreffende elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur heeft over de bedrijf, het management plus de feest van board-room.nl de CEO. Het NED-voorzitter, wanneer die daarginds is, moet hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen het stoel te lobbyen precies waar zich soms spanningen alsof problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview met elk bestuurslid, vaak verricht door een voorzitter, de hoofdregisseur ofwel een externe adviseur. Ongeacht het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is de creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er ongetwijfeld van bestaan dat hen antwoorden niet aan hen kunnen worden toegeschreven en dat zij zich niets persoonlijk aan het hele bord zullen schamen door wat iemand anders in de groep betreffende hen zal zeggen. Het evaluatie moet worden gevolgd door dezelfde rapport aan de voltallige raad en, indien met toepassing, aan individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet louter de persoon die u onderwerp is van zo’n opmerking het opmerking te zien krijgen. Mensen hebben een hele natuurlijke neiging vanwege zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand te verminderen, ben om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening ben om de prestaties erbij verbeteren in plaats met kritiek te leveren met prestaties of gedrag. Het behandelen met beoordelingen wanneer een toekomstgericht planningsproces, bij plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan beslist meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is de tijd aan het bestuur. De retraite wordt beslist locatie voordat groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir